Html entities

Visse tegn og symboler så som <, > og & benyttes kodeteknisk i kommandoer i kodesprogene. De kaldes reserverede. Skriver man sådanne symboler, risikerer man at browseren opfatter dem kodeteknisk og ikke som tegn og symboler, der skal vises på skærmen. 

For at sikre sig, at symbolerne vises, benyttes i stedet en entity. Entities kan desuden også bruges til at indsætte tegn og symboler, man ikke har på sit tastatur. Alle symboler, bogstaver og tegn - både de specielle og reserverede, men også de helt normale samt matematiske tegn og græske bogstaver mv. - har en tilhørende entity, der indledes med &-tegnet og afsluttes med et semikolon ;. Alle har et entity-nummer, mens nogle også har et entity-navn (der er risiko for at ikke alle browsere kender entity-navnet, hvorimod entity-nummeret er understøttet bredt).

Herunder er komplette lister over de forskellige typer af entities. Bemærk, at entities er case-sensitive, dvs. at det gør en forskel, om de skrives med store eller små bogstaver.

 

Grundlæggende tegn

SymbolEntity-navnEntity-nr.Beskrivelse
&#0; - &#31;Kontrolsymboler (ikke synlige)
&#32;Mellemrum
!&excl;&excl;Fork: exclamation mark. Udråbstegn
"&quot;&#34;Fork: quotation mark. Anførselstegn
#&num;&#35;Nummersymbol
$&dollar;&#36;Dollar
%&percnt;&#37;Fork: percentage. Procent
&&amp;&#38;Fork: ampersand. "Og"-tegn
'&apos;&#39;Apostrof
(&lpar;&#40;Fork: left parenthesis. Venstre parentes
)&rpar;&#41;Fork: right parenthesis. Højre parentes
*&ast;&#42;Asterisk (stjerne)
+&plus;&#43;Plus
,&comma;&#44;Komma
&hyphen;&#45;Bindestreg
.&period;&#46;Punktum
/&sol;&#47;Fork: solidus (ældre slash). Skråstreg
&#48; - &57;Tallene 0 til 9
:&colon;&#58;Kolon
;&semi;&#59;Semikolon
<&lt;&#60;Fork: less than. "Mindre end"-tegnet
=&equals;&#61;"Lig med"-tegnet
>&gt;&#62;Fork: greater than. "Større end"-tegnet
?&quest;&#63;Fork: question mark. Spørgsmålstegn
@&commat;&#64;Fork: commercial at. Snabel-a
&#65; - &90;Store bogstaver A til Z
[&lsqb;&#91;Fork: left square bracket. Firkantet venstreparentes
\&bsol;&#92;Fork: backwards solidus (ældre slash). Omvendt skråstreg
]&rsqb;&#93;Fork: right square bracket. Firkantet højreparentes
^&Hat;&#94;Accent cirkumfleks
_&lowbar;&#95;Lav streg (underscore)
`&grave;&#96;Accent grave
&#97; - &122;Små bogstaver a til z
{&lcub;&#123;Fork: left curly bracket. Krøllet venstreparentes
|&verbar;&#124;Fork: vertical bar. Lodret streg
}&rcub;&#125;Fork: right curly bracket. Krøllet højreparentes
~&#126;Tilde
&#127;Kontrolsymbol (ikke synligt)

Udvidelse A til latinske tegn

SymbolEntity-navnEntity-nr.Beskrivelse
Ā ā Ă ă Ą ą&Amacr; &amacr; &Abreve; &abreve;&Aogon; &aogon;&#256; - &#261;Varianter af bogstav a og A
Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č&Cacute; &cacute; &Ccirc; &ccirc;&Cdot; &cdot; &Ccaron; &ccaron;&#262; - &#269;Varianter af bogstav c og C
Ď ď Đ đ&Dcaron; &dcaron; &Dstrok; &dstrok;&#270; - &#273;Varianter af bogstav d og D
Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě&Emacr; &emacr; &Edot; &edot;&Eogon; &eogon; &Ecaron; &ecaron;&#274; - &#283;Varianter af bogstav e og E
Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ&Gcirc; &gcirc; &Gbreve; &gbreve; &Gdot; &gdot; &Gcedil;&#284; - &#291;Varianter af bogstav g og G
Ĥ ĥ Ħ ħ&Hcirc; &hcirc; &Hstrok; &hstrok;&#292; - &#295;Varianter af bogstav h og H
Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į İ ı&Itilde; &itilde; &Imacr; &imacr; &Iogon; &iogon; &Idot; &inodot;&#296; - &#305;Varianter af bogstav i og I
IJ ij&IJlig; &ijlig;&#306; &#307;Stor og lille ligatur IJ
Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ&Jcirc; &jcirc; &Kcedil; &kcedil; &kgreen;&#308; - &#312;Varianter af bogstav j, J, k og K
Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł&Lacute; &lacute; &Lcedil; &lcedil; &Lcaron; &lcaron; &Lstrok; &lstrok;&#313; - &#322;Varianter af bogstav l og L
Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ&Nacute; &nacute; &Ncedil; &ncedil; &Ncaron; &ncaron; &napos; &ENG; &eng;&#323; - &#331;Varianter af bogstav n og N
Ō ō Ŏ ŏ Ő ő&Omacr; &omacr; &Odblac; &odblac;&#332; - &#337;Varianter af bogstav o og O
Œ œ&OElig; &oelig;&#338; &#339;Stor og lille ligatur OE
Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř&Racute; &racute; &Rcedil; &rcedil; &Rcaron; &rcaron;&#340; - &#345;Varianter af bogstav r og R
Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š&Sacute; &sacute; &Scirc; &scirc; &Scedil; &scedil; &Scaron; &scaron;&#346; - &#353;Varianter af bogstav s og S
Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ&Tcedil; &tcedil; &Tcaron; &tcaron; &Tstrok; &tstrok;&#354; - &#359;Varianter af bogstav t og T
Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų&Utilde; &utilde; &Umacr; &umacr; &Ubreve; &ubreve; &Uring; &uring; &Udblac; &udblac; &Uogon; &uogon;&#360; - &#371;Varianter af bogstav u og U
Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ ÿ Ź ź Ż ż Ž ž&Wcirc; &wcirc; &Ycirc; &ycirc; &Yuml; &yuml; &Zacute; &zacute; &Zdot; &zdot; &Zcaron; &zcaron;&#372; - &#382;Varianter af bogstav w, y og z
ſ&#383;Lille langt s

Udvidelse C til latinske tegn

SymbolEntity-navnEntity-nr.Beskrivelse
ǿ Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ&#511; - &#519;Varianter af bogstav a og e
Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ&#520; - &#527;Varianter af bogstav i og o
Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗ&#528; - &#535;Varianter af bogstav r og s
Ș ș Ț ț Ȝ ȝ&#536; - &#541;Varianter af bogstav t, yogh og h
Ƞ ȡ Ȣ ȣ Ȥ ȥ&#544; - &#549;Varianter af bogstav n, d, ou og z
Ȧ ȧ Ȩ ȩ&#550; - &#553;Bogstav a og e med prik og cidelle
Ȫ ȫ Ȭ ȭ Ȯ ȯ Ȱ ȱ&#554; - &#561;Varianter af bogstav o
Ȳ ȳ ȴ ȵ ȶ&#562; - &#566;Varianter af bogstav y, l, n og t
ȷ ȸ ȹ Ⱥ Ȼ ȼ&jmath;&#567; - &#572;Varianter af bogstav j, db, qp, a og c
Ƚ Ⱦ ȿ ɀ&#573; - &#576;Varianter af bogstav l, t, s, z og glottal stop
Ɂ ɂ Ƀ Ʉ Ʌ&#577; - &#581;Varianter af bogstav glottal stop, b, u og v
Ɇ ɇ Ɉ ɉ Ɋ ɋ&#582; - &#587;Varianter af bogstav e, j og q
Ɍ ɍ Ɏ ɏ&#588; - &#591;Varianter af bogstav r og y
ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ&#592; - &#599;Varianter af bogstav a, g, c og d
ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ&#600; - &#606;Varianter af bogstav e
ɟ ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ&#607; - &#612;Varianter af bogstav j, g og gamma
ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ&#613; - &#622;Varianter af bogstav h, i og l
ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ&#623; - &#628;Varianter af bogstav m og n
ɵ ɶ ɷ ɸ&#629; - &#632;Varianter af bogstav o, oe, omega og phi
ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ&#633; - &#639;Varianter af bogstav r

Diakritiske tegn

SymbolEntity-nr.Beskrivelse
̀ ́ ̂&#768; - &#770;Accent grave, aigu og cirkumfleks
̃ ̄&#771; &#772;Tilde og makron som accent
̅&#773;Linje som accent
̆&#774;Breve som accent
̇ ̈&#775; &#776;Prikker som accent
̉ ̊&#777; &#778;Krog og ring som accent
̋&#779;Dobbelt accent aigu
̌&#780;Hácek som accent
̍ ̎&#781; &#782;Lodrette streger som accent
̏&#783;Dobbelt accent grave
̐&#784;Candrabindu-accent
̑&#785;Omvendt breve som accent
̒ ̓ ̔ ̕&#786; - &#789;Kommaer som accent
̖ ̗&#790; &#791;Sænket accent aigu og grave
̘ ̙&#792; &#793;Sænkede kantmarkører
̚&#794;Øvre kantmarkør
̛&#795;Horn-accent
̜&#796;Venstre halvring som sænket accent
̝ ̞ ̟&#797; &#799;Sænkede kantmarkører
̠&#800;Sænket minustegn som accent
̡ ̢&#801; &#802;Variation a sænket krog
̣ ̤&#803; &#804;Sænkede prikker som accent
̥&#805;Sænket ring som accent
̦ ̧ ̨&#806; - &#808;Comma, cedille og ogonek som accent
̩   ̪&#809; &#810;Sænket lodret linje og bro
̫&#811;Sænket dobbeltbue
̬ ̭ ̮ ̯&#812; - &#815;Sænket hácek, cirkumfleks og breve som accent
̰&#816;Sænket tilde som accent
̱ ̲&#817; &#818;sænket makron og linje som accent
̳&#819;Sænket "lig med"-tegn
̴   ̵   ̶   ̷   ̸&#820; - &#824;Gennemstregning med steger og tilde
̹&#825;Sænket højre halvring
̺&#826;Sænket bro
̻&#827;Sænket kvadrat
̼&#828;Sænket måge-symbol
̽&#829;Hævet x
̾&#830;Hævet lodret tilde
̿&#831;Hævet forlænget "lig med"-tegn
̀   ́&#832; &#833;Hævet tonemarkør som accent aigu og grave
͂   ̓   ̈́   ͅ&#834; - &#837;Græsk perispomeni-, koronis-, dialytika tonos- og ypogegrammeni-accent
͆&#838;Hævet bro
͇&#839;Sænket "lig med"-tegn
͈&#840;Sænket dobbelt lodret streg
͉&#841;Sænket kantmarkør
͊&#842;Gennemstreget hævet tilde
͋&#843;Hævet homothetisk accent
͌&#844;Hævet "tilnærmet lig med"-tegn
͍ ͎&#845; &#846;Sænkede pile
͏&#847;Grapheme joiner
͐&#848;Hævet højrepilehoved
͑&#849;Hævet venstre halvring
͒&#850;Hævet fermata-accent
͓&#851;Sænket kryds-accent
͔ ͕ ͖&#852; - &#854;Sænkede pilehoveder
͗&#855;Hævet højre halvring
͘&#856;Hævet højre-prik
͙&#857;Sænket asterisk
͚&#858;Sænket dobbeltring
͛&#859;Hævet zigzag-symbol
͜ ͝&#860; &#861;Dobbel breve-accent
͞ ͟&#862; &#863;Dobbel makron-accent
͠&#864;Dobbel tilde
͡&#865;Hævet, omvendt dobbelt-breve
͢&#866;Højrerettet dobbeltpil
ͣ   ͤ   ͥ   ͦ   ͧ   ͨ   ͩ   ͪ   ͫ   ͬ   ͭ   ͮ   ͯ&#867; - &#879;Hævede bogstaver a, e, i, o, u, c, d, h, m, r, t, v og x
Ͱ ͱ Ͳ ͳ&#880; - &#883;Variationer af bogstav i og T
ʹ ͵&#884; &#885;Mærkede
Ͷ ͷ&#886; &#887;Variationer af et zigzag-symbol
&#888; &#889;Ubenyttet
ͺ&#890;Sænket krog
ͻ ͼ ͽ&#891; - &#893;Variationer af bogstav c
;&#894;Semikolon
Ϳ&#895;Variation af stort bogstav J

Kyrillisk alfabet A

SymbolEntity-nr.Beskrivelse
Ѐ Ё&#1024; &#1025;Kyrillisk stort bogstav Ie og Io
Ђ Ѓ&#1026; &#1027;Kyrillisk stort bogstav Dje og Gje
Є&#1028;Ukrainsk stort bogstav Ie
Ѕ&#1029;Kyrillisk stort bogstav Dze
І&#1030;Hvidrussisk-Ukrainsk stort bogstav I
Ї&#1031;Kyrillisk stort bogstav Yi
Ј Љ Њ&#1032; - &#1034;Kyrillisk stort bogstav Je, Lje og Nje
Ћ&#1035;Kyrillisk stort bogstav Tshe
Ќ&#1036;Kyrillisk stort bogstav Kje
Ѝ&#1037;Kyrillisk stort bogstav I med accent grave
Ў&#1038;Kyrillisk stort bogstav kort U
Џ&#1039;Kyrillisk stort bogstav Dzhe
А&#1040;Kyrillisk stort bogstav A
Б&#1041;Kyrillisk stort bogstav Be
В&#1042;Kyrillisk stort bogstav Ve
Г&#1043;Kyrillisk stort bogstav Ghe
Д&#1044;Kyrillisk stort bogstav De
Е&#1045;Kyrillisk stort bogstav Ie
Ж&#1046;Kyrillisk stort bogstav Zhe
З&#1047;Kyrillisk stort bogstav Ze
И Й&#1048; &#1049;Kyrillisk stort bogstav I og kort I
К&#1050;Kyrillisk stort bogstav KA
Л&#1051;Kyrillisk stort bogstav El
М&#1052;Kyrillisk stort bogstav Em
Н&#1053;Kyrillisk stort bogstav En
О&#1054;Kyrillisk stort bogstav O
П&#1055;Kyrillisk stort bogstav Pe
Р&#1056;Kyrillisk stort bogstav Er
С&#1057;Kyrillisk stort bogstav Es
Т&#1058;Kyrillisk stort bogstav Te
У&#1059;Kyrillisk stort bogstav U
Ф&#1060;Kyrillisk stort bogstav Ef
Х&#1061;Kyrillisk stort bogstav Ha
Ц&#1062;Kyrillisk stort bogstav Tse
Ч&#1063;Kyrillisk stort bogstav Che
Ш Щ&#1064; &#1065;Kyrillisk stort bogstav Sha og Shcha
Ъ&#1066;Kyrillisk stort hårdt-tegn
Ы&#1067;Kyrillisk stort bogstav Yeru
Ь&#1068;Kyrillisk stort blødt-tegn
Э&#1069;Kyrillisk stort bogstav E
Ю&#1070;Kyrillisk stort bogstav Yu
Я&#1071;Kyrillisk stort bogstav Ya
а&#1072;Kyrillisk lille bogstav a
б&#1073;Kyrillisk lille bogstav be
в&#1074;Kyrillisk lille bogstav ve
г&#1075;Kyrillisk lille bogstav ghe
д&#1076;Kyrillisk lille bogstav de
е&#1077;Kyrillisk lille bogstav ie
ж&#1078;Kyrillisk lille bogstav zhe
з&#1079;Kyrillisk lille bogstav ze
и й&#1079; &#1080;Kyrillisk lille bogstav I og kort I
к&#1082;Kyrillisk lille bogstav ka
л&#1083;Kyrillisk lille bogstav el
м&#1084;Kyrillisk lille bogstav em
н&#1085;Kyrillisk lille bogstav en
о&#1086;Kyrillisk lille bogstav o
п&#1087;Kyrillisk lille bogstav pe
р&#1088;Kyrillisk lille bogstav er
с&#1089;Kyrillisk lille bogstav es
т&#1090;Kyrillisk lille bogstav te
у&#1091;Kyrillisk lille bogstav u
ф&#1092;Kyrillisk lille bogstav ef
х&#1093;Kyrillisk lille bogstav ha
ц&#1094;Kyrillisk lille bogstav tse
ч&#1095;Kyrillisk lille bogstav che
ш щ&#1096; &#1097;Kyrillisk lille bogstav sha og shcha
ъ&#1098;Kyrillisk lille hårdt-tegn
ы&#1099;Kyrillisk lille bogstav yeru
ь&#1100;Kyrillisk lille blødt-tegn
э&#1101;Kyrillisk lille bogstav e
ю&#1102;Kyrillisk lille bogstav yu
я&#1103;Kyrillisk lille bogstav ya
ѐ&#1104;Kyrillisk lille bogstav ie med accent grave
ё&#1105;Kyrillisk lille bogstav io
ђ&#1106;Kyrillisk lille bogstav dje
ѓ&#1107;Kyrillisk lille bogstav gje
є&#1108;Ukrainsk lille bogstav ie
ѕ&#1109;Ukrainsk lille bogstav dze
і&#1110;Hvidrussisk-Ukrainsk lille bogstav i
ї&#1111;Hvidrussisk-Ukrainsk lille bogstav yi
ј&#1112;Kyrillisk lille bogstav je
љ&#1113;Kyrillisk lille bogstav lje
њ&#1114;Kyrillisk lille bogstav nje
ћ&#1115;Kyrillisk lille bogstav tshe
ќ&#1116;Kyrillisk lille bogstav kje
ѝ&#1117;Kyrillisk lille bogstav i med accent grave
ў&#1118;Kyrillisk lille bogstav kort u
џ&#1119;Kyrillisk lille bogstav kort dzhe
Ѡ ѡ&#1120; &#1121;Kyrillisk lille og stort bogstav omega
Ѣ ѣ&#1122; &#1123;Kyrillisk lille og stort bogstav yat
Ѥ ѥ&#1124; &#1125;Kyrillisk lille og stort bogstav iotified e
Ѧ ѧ Ѩ ѩ&#1126; - &#1129;Varianter af kyrillisklille yus
Ѫ ѫ Ѭ ѭ&#1130; - &#1133;Varianter af kyrilliskstort yus
Ѯ ѯ&#1134; &#1135;Kyrillisk stort og småt bogstav ksi
Ѱ ѱ&#1136; &#1137;Kyrillisk stort og småt bogstav psi
Ѳ ѳ&#1138; &#1139;Kyrillisk stort og småt bogstav fita
Ѵ ѵ&#1140; &#1141;Kyrillisk stort og småt bogstav izhitsa
Ѵ ѵ Ѷ ѷ&#1140; - &#1143;Varianter af kyrillisk izhitsa
Ѹ ѹ&#1144; &#1145;Kyrillisk stort og småt bogstav uk
Ѻ ѻ Ѽ ѽ&#1146; - &#1149;Varianter af kyrillisk omega og med titlo
Ѿ ѿ&#1150; &#1151;Kyrillisk stort og småt bogstav ot

Kyrillisk supplement og armenisk alfabet

SymbolEntity-nr.Beskrivelse
Ԁ ԁ Ԃ ԃ&#1280; - &#1283;Kyrillisk bogstav komi de og komi dje
Ԅ ԅ Ԇ ԇ&#1284; - &#1287;Kyrillisk bogstav zje og dzje
Ԉ ԉ Ԋ ԋ&#1288; - &#1291;Kyrillisk bogstav lje og nje
Ԍ ԍ&#1292; &#1293;Kyrillisk stort og småt bogstav komi sje
Ԏ ԏ&#1294; &#1295;Kyrillisk stort og småt bogstav komi tje
Ԑ ԑ&#1296; &#1297;Omvendt kyrillisk bogstav ze
Ԓ ԓ&#1298; &#1299;Kyrillisk bogstav el med krog
Ԕ ԕ&#1300; &#1301;Kyrillisk stort og småt bogstav lha
Ԗ ԗ&#1302; &#1303;Kyrillisk stort og småt bogstav rha
Ԙ ԙ&#1304; &#1305;Kyrillisk stort og småt bogstav yae
Ԛ ԛ&#1306; &#1307;Kyrillisk stort og småt bogstav qa
Ԝ ԝ&#1308; &#1309;Kyrillisk stort og småt bogstav we
Ԟ ԟ&#1310; &#1311;Kyrillisk stort og småt bogstav aleut ka
Ԡ ԡ Ԣ ԣ&#1312; - &#1315;Kyrillisk bogstav el og en med krog
Ԥ ԥ Ԧ ԧ&#1316; - &#1319;Kyrillisk bogstav pe og shha med nedsynkning
Ԩ ԩ&#1320; &#1321;Kyrillisk bogstav en med venstrekrog
Ԫ ԫ&#1322; &#1323;Kyrillisk stort og småt bogstav dzzhe
Ԭ ԭ&#1324; &#1325;Kyrillisk stort og småt bogstav dche
Ԯ ԯ&#1326; &#1327;Kyrillisk bogstav el med nedsynkning
&#1328;Ubenyttet
Ա&#1329;Armensk stort bogstav Ayb
Բ&#1330;Armensk stort bogstav Ben
Գ&#1331;Armensk stort bogstav Gim
Դ&#1332;Armensk stort bogstav Da
Ե&#1333;Armensk stort bogstav Ech
Զ&#1334;Armensk stort bogstav Za
Է&#1335;Armensk stort bogstav Eh
Ը&#1336;Armensk stort bogstav Et
Թ&#1337;Armensk stort bogstav To
Ժ&#1338;Armensk stort bogstav Zhe
Ի&#1339;Armensk stort bogstav Ini
Լ&#1340;Armensk stort bogstav Liwn
Խ&#1341;Armensk stort bogstav Xeh
Ծ&#1342;Armensk stort bogstav Ca
Կ&#1343;Armensk stort bogstav Ken
Հ&#1344;Armensk stort bogstav Ho
Ձ&#1345;Armensk stort bogstav Ja
Ղ&#1346;Armensk stort bogstav Ghad
Ճ&#1347;Armensk stort bogstav Cheh
Մ&#1348;Armensk stort bogstav Men
Յ&#1349;Armensk stort bogstav Yi
Ն&#1350;Armensk stort bogstav Now
Շ&#1351;Armensk stort bogstav Sha
Ո&#1352;Armensk stort bogstav Vo
Չ&#1353;Armensk stort bogstav Cha
Պ&#1354;Armensk stort bogstav Peh
Ջ&#1355;Armensk stort bogstav Jheh
Ռ&#1356;Armensk stort bogstav Ra
Ս&#1357;Armensk stort bogstav Seh
Վ&#1358;Armensk stort bogstav Vew
Տ&#1359;Armensk stort bogstav Tiwn
Ր&#1360;Armensk stort bogstav Reh
Ց&#1361;Armensk stort bogstav Co
Ւ&#1362;Armensk stort bogstav Yiwn
Փ&#1363;Armensk stort bogstav Piwr
Ք&#1364;Armensk stort bogstav Keh
Օ&#1365;Armensk stort bogstav Oh
Ֆ&#1366;Armensk stort bogstav Feh
&#1367; &#1368;Ubenyttet
ՙ ՚&#1369; &#1370;Armensk apostrof og omvendt apostrof
՛&#1371;Armensk fremhævningstegn
՜&#1372;Armensk udråbstegn
՝&#1373;Armensk komma
՞&#1374;Armensk spørgsmålstegn
՟&#1375;Armensk forkortelsestegn
&#1376;Ubenyttet
ա&#1377;Armensk lille bogstav ayb
բ&#1378;Armensk lille bogstav ben
գ&#1379;Armensk lille bogstav gim
դ&#1380;Armensk lille bogstav da
ե&#1381;Armensk lille bogstav ech
զ&#1382;Armensk lille bogstav za
է&#1383;Armensk lille bogstav eh
ը&#1384;Armensk lille bogstav et
թ&#1385;Armensk lille bogstav to
ժ&#1386;Armensk lille bogstav zhe
ի&#1387;Armensk lille bogstav ini
լ&#1388;Armensk lille bogstav liwn
խ&#1389;Armensk lille bogstav xeh
ծ&#1390;Armensk lille bogstav ca
կ&#1391;Armensk lille bogstav ken
հ&#1392;Armensk lille bogstav ho
ձ&#1393;Armensk lille bogstav ja
ղ&#1394;Armensk lille bogstav ghad
ճ&#1395;Armensk lille bogstav cheh
մ&#1396;Armensk lille bogstav men
յ&#1397;Armensk lille bogstav yi
ն&#1398;Armensk lille bogstav now
շ&#1399;Armensk lille bogstav sha
ո&#1400;Armensk lille bogstav vo
չ&#1401;Armensk lille bogstav cha
պ&#1402;Armensk lille bogstav peh
ջ&#1403;Armensk lille bogstav jheh
ռ&#1404;Armensk lille bogstav ra
ս&#1405;Armensk lille bogstav seh
վ&#1406;Armensk lille bogstav vew
տ&#1407;Armensk lille bogstav tiwn

Arabisk alfabet A

SymbolEntity-nr.
؀   ؁   ؂   ؃   ؄   ؅   ؆   ؇&#1536; - &#1543;
؈   ؉   ؊   ؋   ،   ؍   ؎   ؏&#1544; - &#1551;
ؐ   ؑ   ؒ   ؓ   ؔ   ؕ   ؖ   ؗ&#1552; - &#1559;
ؘ   ؙ   ؚ   ؛   ؜&#1560; - &#1564;
&#1565;Ubenyttet
؞   ؟   ؠ   ء   آ   أ   ؤ   إ&#1566; - &#1573;
ئ   ا   ب   ة   ت   ث   ج   ح&#1574; - &#1581;
خ   د   ذ   ر   ز   س   ش   ص&#1582; - &#1589;
ض   ط   ظ   ع   غ   ػ   ؼ   ؽ&#1590; - &#1597;
ؾ   ؿ   ـ   ف   ق   ك   ل   م&#1598; - &#1605;
ن   ه   و   ى   ي   ً   ٌ   ٍ&#1606; - &#1613;
َ   ُ   ِ   ّ   ْ   ٓ   ٔ   ٕ&#1614; - &#1621;
ٖ   ٗ   ٘   ٙ   ٚ   ٛ   ٜ   ٝ&#1622; - &#1629;
ٞ   ٟ   ٠   ١   ٢   ٣   ٤   ٥&#1630; - &#1637;
٦   ٧   ٨   ٩   ٪   ٫   ٬   ٭&#1638; - &#1645;
ٮ   ٯ   ٰ   ٱ   ٲ   ٳ   ٴ   ٵ&#1646; - &#1653;
ٶ   ٷ   ٸ   ٹ   ٺ   ٻ   ټ   ٽ&#1654; - &#1661;

Arabisk alfabet B

SymbolEntity-nr.
ڀ   ځ   ڂ   ڃ   ڄ   څ   چ   ڇ&#1664; - &#1671;
ڈ   ډ   ڊ   ڋ   ڌ   ڍ   ڎ   ڏ&#1672; - &#1679;
ڐ   ڑ   ڒ   ړ   ڔ   ڕ   ږ   ڗ&#1680; - &#1687;
ژ   ڙ   ښ   ڛ   ڜ   ڝ   ڞ   ڟ&#1688; - &#1695;
ڠ   ڡ   ڢ   ڣ   ڤ   ڥ   ڦ   ڧ&#1696; - &#1703;
ڨ   ک   ڪ   ګ   ڬ   ڭ   ڮ   گ&#1704; - &#1711;
ڰ   ڱ   ڲ   ڳ   ڴ   ڵ   ڶ   ڷ&#1712; - &#1719;
ڸ   ڹ   ں   ڻ   ڼ   ڽ   ھ   ڿ&#1720; - &#1727;
ۀ   ہ   ۂ   ۃ   ۄ   ۅ   ۆ   ۇ&#1728; - &#1735;
ۈ   ۉ   ۊ   ۋ   ی   ۍ   ێ   ۏ&#1736; - &#1743;
ې   ۑ   ے   ۓ   ۔   ە   ۖ   ۗ&#1744; - &#1751;
ۘ   ۙ   ۚ   ۛ   ۜ   ۝   ۞   ۟&#1752; - &#1759;
۠   ۡ   ۢ   ۣ   ۤ   ۥ   ۦ   ۧ&#1760; - &#1767;
ۨ   ۩   ۪   ۫   ۬   ۭ   ۮ   ۯ&#1768; - &#1775;
۰   ۱   ۲   ۳   ۴   ۵   ۶   ۷&#1776; - &#1783;
۸   ۹   ۺ   ۻ   ۼ   ۽   ۾   ۿ&#1784; - &#1791;

Thaana- og NKo-alfabeter

SymbolEntity-nr.Beskrivelse
ހ   ށ   ނ   ރ   ބ   ޅ&#1920; - &#1925;
ކ   އ   ވ   މ   ފ   ދ&#1926; - &#1931;
ތ   ލ   ގ   ޏ   ސ   ޑ&#1932; - &#1937;
ޒ   ޓ   ޔ   ޕ   ޖ   ޗ&#1938; - &#1943;
ޘ   ޙ   ޚ   ޛ   ޜ   ޝ&#1944; - &#1949;
ޞ   ޟ   ޠ   ޡ   ޢ   ޣ&#1950; - &#1955;
ޤ   ޥ   ަ   ާ   ި   ީ&#1956; - &#1961;
ު   ޫ   ެ   ޭ   ޮ   ޯ&#1962; - &#1967;
ް   ޱ&#1968; &#1969;
&#1970; - &#1983;Ubenyttet
߀   ߁   ߂   ߃   ߄   ߅&#1984; - &#1989;
߆   ߇   ߈   ߉   ߊ   ߋ&#1990; - &#1995;
ߌ   ߍ   ߎ   ߏ   ߐ   ߑ&#1996; - &#2001;
ߒ   ߓ   ߔ   ߕ   ߖ   ߗ&#2002; - &#2007;
ߘ   ߙ   ߚ   ߛ   ߜ   ߝ&#2008; - &#2013;
ߞ   ߟ   ߠ   ߡ   ߢ   ߣ&#2014; - &#2019;
ߤ   ߥ   ߦ   ߧ   ߨ   ߩ&#2020; - &#2025;
ߪ   ߫   ߬   ߭   ߮   ߯&#2026; - &#2031;
߯   ߰   ߱   ߲   ߳   ߴ&#2031; - &#2036;
ߵ   ߶   ߷   ߸   ߹   ߺ&#2037; - &#2042;

Adskillelses-tegn og blandede tegn

SymbolEntity-navnEntity-nr.Beskrivelse
&ensp;&#8194;Fork: en space. En-mellemrum
&emsp; &emsp13; &emsp14;&#8195; - &#8197;Fork: em space. Varianter af em-mellemrum
&numsp;&#8199;Figur-mellemrum
&puncsp;&#8200;Fork: punctuation space. Tegnsætnings-mellemrum
&thinsp; &hairsp;&#8201; &#8202;Fork: thin og hair space. Små mellemrum
&#8203;Usynligt mellemrum (ingen størrelsen)
&zwnj; &zwj;&#8204; &#8205;Fork: zero width joiner og non-joiner. Ordbrydningsmarkører
&lrm; &rlm;&#8206; &#8207;Fork: left-to-right mark og omvendt. Angiver skriveretning
&dash; &ndash; &mdash;&#8208; - &#8212;Varianter af bindestreger
|
&horbar; &verbar;&#8213; - &#8215;Fork: horizontal og vertical bar. Varianter af barer/streger

 
&lsquo; &rsquo;
&lsquor; &ldquo; &rdquo; &ldquor;
&#8216; - &#8223;Fork: left og right single og double quotation mark. Varianter af citationstegn
&dagger; &ddagger;&#8224; &#8225;Varianter af dolk
&bull;&#8226; &#8227;Fork: bullet. Listepunkter
      code>&nldr; &hellip;&#8228; &#8231;Fork: horizontal ellipsis. Prik-varianter
&#8232; - &#8239;Kontrolsymboler
  &permil; &pertenk;&#8228; &#8231;Fork: per mille og per ten thousand. Procent-varianter
          &prime; &Prime; &tprime; &bprime;&#8242; - &#8247;Fork: tripple og backwards prime. Mærke-varianter
&lsaquo; &rsaquo;&#8248; - &#8250;Fork: left og right angle quotation mark. Vinkelcitationstegn
&#8251;
&#8252; &#8253;Varianter af udråbs- og spørgsmålstegn
&oline;&#8254; - &#8256;Fork: overline. Streger og buer over og under
&caret;&#8257;Variant af græsk bogstav lambda
&#8258;Tre asterisker
&hybull;&#8259;Fork: hyphen bullet.
Bindestregs-prik (fed streg)
&frasl;&#8260;Fork: fraction slash.
Brøkstreg
&#8261; &#8262;Variant af firkantparentes
&#8263; &#8265;Sammensætninger af spørgsmåls- og udråbstegn
&#8266;Sænket syv-tal
&#8267;Afsnitstegn (A linea-tegn)
&#8268; &#8269;
&#8270;Centreret asterisk
&bsemi;&#8271;Fork: backwards semicolon. Omvendt semikolon
&#8272;Lodret parentes-omkransning
&#8273;To asterisker
&#8274;Simpelt divisionstegn
&#8275;svarer til
&#8276;Nedre bue
&#8277;Asterisk med dobbeltrose
&#8278;Tre prikker (matematisk ækvivalent med)
&qprime;&#8279;Fork: quadriple prime.
Fire-dobbelt mærke
&#8280; - &#8286;Prik-sammensætninger
&#8287;Mellemstørrelse mellemrum
&NoBreak;&#8288;Forhindrer ordadskillelse
&#8289; - &#8291;Kontrolsymboler

Latin supplement

SymbolEntity-navnEntity-nr.Beskrivelse
&#128; - &#159;Udgået
 &nbsp;&#160;Fork: non-breaking space. Fast mellemrum
¡&iexcl;&#161;Fork: inverted exclamation mark. Omvendt udråbstegn
£ ¢&pound; &#cent;&#162; &#163;Pund og cent
¤&curren;&#164;Fork: currency. Valuta-symbol
¥&yen;&#165;Yen
¦&brvbar;&#166;Fork: broken vertical bar. Brudt lodret streg
§&sect;&#167;Fork: section. Paragraf-tegn
¨&uml;&#168;Fork: umlaut. Omlyd
©&copy;&#169;Fork: copyright
ª&ordf;&#170;Fork: feminine ordinal indicator. Opløftet a
«&laquo;&#171;Fork: left-pointing double angle quotation. Dobbelt højrevinkelparentes
¬&not;&#172;"Ikke"-tegn
­&shy;&#173;Fork: soft hyphen. Blød bindestreg
®&reg;&#174;Fork: registered. Registreret varemærke-tegn
¯&macr;&#175;Fork: macron. Makron
°&deg;&#176;Fork: degree. Grad-tegn
±&plusmn;&#177;Plus-/minus-tegn
² ³&sup2; &sup3;&#178; &#179;Fork: super script. Opløftet 2 og 3
´&acute;&#180;Accent aigu
µ&micro;&#181;Mikro-tegn (græsk mu)
&para;&#182;Fork: paragraph. Afsnitstegn
·&middot;&#183;Fork: middle dot. Central prik
¸&cedil;&#184;Cedille
¹&sup1;&#185;Fork: super script. Opløftet 1
º&ordm;&#186;Fork: maskuline ordinal indicator. Opløftet o
»&raquo;&#187;Fork: right-pointing double angle quotation. Dobbelt venstrevinkelparentes
¼ ½ ¾&frac14; &frac12; &frac34;&#188; &#189; &#190;Fork: fraction. Brøk
¿&iquest;&#191;Fork: inverted question mark. Omvendt spørgsmålstegn
À Á Â Ã Ä&Agrave; &Aacute; &Acirc;
&Atilde;
&Auml;
&#192; - &#196;Stort bogstav A med accenter
Å Æ&Aring; &AElig;&#197; &#198;Stort bogstav Å og Æ (ligatur AE)
Ç&Ccedil;&#199;Stort bogstav C med cedille
È É Ê Ë Ì Í Î Ï&Egrave; &Eacute; &Ecirc;
&Euml; &Igrave; &Iacute; &Icirc;
&Iuml;
&#200; - &#207;Stort bogstav E og I med accenter
Ð&ETH;&#208;Old-skandinavisk stort bogstav eth
Ñ&Ntilde;&#209;Stort bogstav N med tilde
Ò Ó Ô Õ Ö&Ograve; &Oacute; &Ocirc;
&Otilde;
&Ouml;
&#210; - &#214;Stort bogstav O med accenter
×&times;&#215;Gangetegn
Ø&Oslash;&#216;Stort bogstav Ø
Ù Ú Û Ü&Ugrave; &Uacute; &Ucirc;
&Uuml;
&#217; - &#220;Stort bogstav U med accenter
Ý&Yacute;&#221;Stort bogstav Y med accent aigu
Þ&THORN;&#222;Islandsk stort bogstav thorn
ß&szlig;&#223;Dobbelt-s (sz-ligatur)
à á â ã ä&agrave; &aacute; &acirc;
&atilde;
&auml;
&#224; - &#228;Lille bogstav a med accenter
å æ&aring; &aelig;&#229; &#230;Lille bogstav å og æ (ligatur ae)
ç&ccedil;&#231;Lille bogstav c med cedille
è é ê ë ì í î ï&egrave; &eacute; &ecirc;
&euml; &igrave; &iacute; &icirc;
&iuml;
&#232; - &#239;Lille bogstav e og i med accenter
ð&eth;&#240;Old-skandinavisk lille bogstav eth
ñ&ntilde;&#241;Lille bogstav n med tilde
ò ó ô õ ö&ograve; &oacute; &ocirc;
&otilde;
&ouml;
&#242; - &#246;Lille bogstav o med accenter
÷&divide;&#247;Divisionstegn
ø&oslash;&#248;Lille bogstav ø
ù ú û ü&ugrave; &uacute; &ucirc;
&uuml;
&#249; - &#252;Lille bogstav u med accenter
ý&yacute;&#253;Lille bogstav y med accent aigu
þ&thorn;&#254;Islandsk lille bogstav thorn
ÿ&yuml;&#255;Lille bogstav y-omlyd

Udvidelse B til latinske tegn

SymbolEntity-navnEntity-nr.Beskrivelse
ƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ&#384; - &#389;Varianter af bogstav b og B
Ɔ Ƈ ƈ&#390; - &#392;Varianter af bogstav c og C
Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ&#393; &#397;Varianter af bogstav D, afrikansk version samt delta
Ǝ Ə Ɛ&#398; - &#400;Varianter af bogstav e og E
Ƒ ƒ Ɠ Ɣ&fnof;&#401; - &#404;Varianter af bogstav f, g og gamma
ƕ&#405;Variant af bogstav hv
Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ&#406; - &#414;Varianter af bogstav i, k, l, m og n
Ɵ Ơ ơ Ƣ ƣ&#415; - &#419;Varianter af bogstav o og oi
Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ&#420; - &#426;Varianter af bogstav p, yr, s og esh (inkl. sum-tegn)
ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ&#427; - &#434;Varianter af bogstav t, u og v
Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ&imped;&#435; - &#442;Varianter af bogstav y, z og ezh
ƻ Ƽ ƽ&#443; - &#445;Varianter af tal 2 og 5
ƾ ƿ&#446; &#447;Varianter af sær-bogstav glottal stop og wynn
ǀ ǁ ǂ ǃ&#448; - &#451;Varianter af afrikanske klik-konsonanter
DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj nj&#452; - &#460;Varianter af bogstav dz, lj og nj
Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ&#461; - &#466;Varianter af bogstav a, i og o
Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜ&#467; - &#476;Varianter af bogstav u
ǝ Ǟ ǟ Ǡ ǡ Ǣ ǣ&#477; - &#483;Varianter af bogstav e, a og æ
Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ&#484; - &#489;Varianter af bogstav g og k
Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ&#490; - &#495;Varianter af bogstav o og ezh
ǰ DZ Dz dz&#496; - &#499;Varianter af bogstav j og dz
Ǵ ǵ Ƕ Ƿ Ǹ ǹ&#500; - &#505;Varianter af bogstav g, hwair, wynn og n
Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ&#506; - &#511;Varianter af bogstav æ, ø og å

Modificerende tegn

SymbolEntity-navnEntity-nr.Beskrivelse
ʀ ʁ ʂ&#640; &#642;Varianter af bogstav R og s
ʃ ʄ ʅ ʆ&#643; - &#646;Varianter af bogstav esh
ʇ ʈ ʉ ʊ&#647; - &#650;Varianter af bogstav t, u og upsilon
ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ&#651; - &#655;Varianter af bogstav v, w og y
ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ&#656; - &#663;Varianter af bogstav z, ezh, glottal stop og c
ʘ&#664;Varianter af afrikansk bilabialt klik
ʙ ʚ ʛ ʜ&#665; - &#668;Varianter af bogstav b, e, g og h
ʝ ʞ ʟ ʠ ʡ ʢ&#669; - &#674;Varianter af bogstav j, k, l, q og glottal stop
ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʩ ʪ ʫ&#675; - &#683;Varianter af bogstav dz, desh, ts, tesh, tc, feng, ls og lz
ʬ ʭ&#684; &#685;Varianter af bilabiale og bidentale konsonanter
ʮ ʯ ʰ ʱ ʲ&#686; - &#690;Modificerende h og j
ʳ ʴ ʵ ʶ&#691; - &#694;Modificerende r
ʷ ʸ&#695; &#696;Modificerende w og y
ʹ ʺ&#697; &#698;Modificerende mærke og dobbeltmærke (prime)
ʻ ʼ ʽ&#699; - &#701;Modificerende komma og apostrof
ʾ ʿ&#702; &#703;Modificerende hævede halvringe
ˀ ˁ&#704; &#705;Modificerende glottal stop
˂ ˃ ˄ ˅&#706; - &#709;Modificerende pilehoveder
ˆ ˇ&#710; &#711;Accent cirkumfleks og hácek
ˈ&#712;Modificerende lodret streg
ˉ&#713;Makron
ˊ ˋ&#714; &#715;Accent aigu og grave
ˌ&#716;Modificerende lav lodret streg
ˍ&#717;Modificerende lav makron
ˎ ˏ&#718; &#719;Lav accent aigu og grave
ː ˑ&#720; &#721;Modificerende kolon og halvkolon
˒ ˓&#722; &#723;Modificerende halvringe
˔ ˕ ˖&#724; - &#726;Modificerende halve og hele plus-tegn
˗&#727;Modificerende minustegn
˘&#728;Modificerende breve-tegn
˙&#729;Modificerende hævet prik
˚&#730;Modificerende hævet ring
˛&#731;Sænket ogonek
˜&tilde;&#732;Modificerende tilde
˝&#733;Dobbelt accent aigu
˞&#734;Rhotisk krog
˟&#735;Krydsaccent
ˠ ˡ ˢ ˣ ˤ&#736; - &#740;Modificerende gamma, l, s, x og glottal stop
˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ˪ ˫ ˬ&#741; - &#748;Tonemarkører
˭&#749;Modificerende "lig med"-tegn
ˮ&#750;Modificerende dobbeltapostrof
˯ ˰ ˱ ˲&#751; - &#754;Modificerende sænkede pilehoveder
˳&#755;Modificerende sænket ring
˴ ˵ ˶&#756; - &#758;Modificerende centrerede accent grave og aigu
˷&#759;Modificerende sænket tilde
˸&#760;Modificerende hævet kolon
˸&#760;Modificerende hævet kolon
˹ ˺ ˻ ˼ ˽ ˾&#761; - &#766;Kantmarkører
˿&#767;Modificerende sænket venstrepil

Det græske og koptiske alfabet

SymbolEntity-navnEntity-nr.Beskrivelse
&#896; - &#899;Ubenyttet
΄ ΅ Ά&#900; - &#902;Græsk tonos og dialytika og bogstav A med tonos
·&#903;Græsk ano teleia
Έ Ή Ί&#904; - &#906;Græsk bogstav E, H og I med tonos
&#907;Ubenyttet
Ό&#908;Græsk bogstav O med tonos
&#909;Ubenyttet
Ύ Ώ ΐ&#910; - &#912;Græsk bogstav Upsilon og Omega med tonos og iota med dialytika
Α&Alpha;&#913;Græsk stort bogstav Alpha
Β&Beta;&#914;Græsk stort bogstav Beta
Γ&Gamma;&#915;Græsk stort bogstav Gamma
Δ&Delta;&#916;Græsk stort bogstav Delta
Ε&Epsilon;&#917;Græsk stort bogstav Epsilon
Ζ&Zeta;&#918;Græsk stort bogstav Zeta
Η&Eta;&#919;Græsk stort bogstav Eta
Θ&Theta;&#920;Græsk stort bogstav Theta
Ι&Iota;&#921;Græsk stort bogstav Iota
Κ&Kappa;&#922;Græsk stort bogstav Kappa
Λ&Lambda;&#923;Græsk stort bogstav Lambda
Μ&Mu;&#924;Græsk stort bogstav Mu
Ν&Nu;&#925;Græsk stort bogstav Nu
Ξ&Xi;&#926;Græsk stort bogstav Xi
Ο&Omicron;&#927;Græsk stort bogstav Omicron
Π&Pi;&#928;Græsk stort bogstav Pi
Ρ&Rho;&#929;Græsk stort bogstav Rho
&#930;Ubenyttet
Σ&Sigma;&#931;Græsk stort bogstav Sigma
Τ&Tau;&#932;Græsk stort bogstav Tau
Υ&Upsilon;&#933;Græsk stort bogstav Upsilon
Φ&Phi;&#934;Græsk stort bogstav Phi
Χ&Chi;&#935;Græsk stort bogstav Chi
Ψ&Psi;&#936;Græsk stort bogstav Psi
Ω&Omega;&#937;Græsk stort bogstav Omega
Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ&#938; - &#944;Græsk bogstav Iota, Y, alpha, epsilon, eta, iota og upsilon med tonos og dialytika
α&alpha;&#945;Græsk lille bogstav alpha
β&beta;&#946;Græsk lille bogstav beta
γ&gamma;&#947;Græsk lille bogstav gamma
δ&delta;&#948;Græsk lille bogstav delta
ε&epsilon;&#949;Græsk lille bogstav epsilon
ζ&zeta;&#950;Græsk lille bogstav zeta
η&eta;&#951;Græsk lille bogstav eta
θ&theta;&#952;Græsk lille bogstav theta
ι&iota;&#953;Græsk lille bogstav iota
κ&kappa;&#954;Græsk lille bogstav kappa
λ&lambda;&#955;Græsk lille bogstav lambda
μ&mu;&#956;Græsk lille bogstav mu
ν&nu;&#957;Græsk lille bogstav nu
ξ&xi;&#958;Græsk lille bogstav xi
ο&omicron;&#959;Græsk lille bogstav omicron
π&pi;&#960;Græsk lille bogstav pi
ρ&rho;&#961;Græsk lille bogstav rho
ς σ&sigmaf; &sigma;&#962; &#963;Varianter af græsk lille bogstav sigma
τ&tau;&#964;Græsk lille bogstav tau
υ&upsilon;&#965;Græsk lille bogstav upsilon
φ&phi;&#966;Græsk lille bogstav phi
χ&chi;&#967;Græsk lille bogstav chi
ψ&psi;&#968;Græsk lille bogstav psi
ω&omega;&#969;Græsk lille bogstav omega
ϊ ϋ ό ύ ώ&#970; - &#974;Græsk bogstav iota, upsilon, o og omega med tonos og dialytika
Ϗ ϐ ϑ&#975; - &#977;Græsk Kai-, beta- og theta-symbol
ϒ ϓ ϔ&upsih;&#978; - &#980;Varianter af græsk upsilon-symbol
ϕ ϖ ϗ&piv;&#981; - &#983;Græsk phi-, omega- og kai-symbol
Ϙ ϙ&#984; &#985;Stort og småt græsk ældre koppa
Ϛ ϛ&#986; &#987;Stort og småt græsk ældre stigma
Ϝ ϝ&Gammad; &gammad;&#988; &#989;Stort og småt græsk digamma
Ϟ ϟ&#990; &#991;Stort og småt græsk koppa
Ϡ ϡ&#992; &#993;Stort og småt græsk sampi
Ϣ ϣ&#994; &#995;Stort og småt græsk shei
Ϥ ϥ&#996; &#997;Stort og småt græsk fei
Ϧ ϧ&#998; &#999;Stort og småt græsk khei
Ϩ ϩ&#1000; &#1001;Stort og småt græsk hori
Ϫ ϫ&#1002; &#1003;Stort og småt græsk gangia
Ϭ ϭ&#1004; &#1005;Stort og småt græsk shima
Ϯ ϯ&#1006; &#1007;Stort og småt græsk dei
ϰ ϱ ϲ&varrho;&#1008; - &#1010;Græsk kappa-, rho- og halvmåneformet sigma-symbol
ϳ ϴ&#1011; &#1012;Græsk bogstav yot og Theta-symbol
ϵ ϶&#1013; &#1014;Græsk halvmåneformet epsilon
Ϸ ϸ&#1015; &#1016;Stort og småt græsk sho
Ϲ&#1017;Græsk halvmåneformet Sigma-symbol
Ϻ ϻ&#1018; &#1019;Stort og småt græsk san
ϼ&#1020;Græsk gennemstreget rho
Ͻ Ͼ Ͽ&#1021; - &#1023;Varianter af græsk halvmåneformet Sigma-symbol

Kyrillisk alfabet B

SymbolEntity-nr.Beskrivelse
Ҁ ҁ&#1152; &#1153;Kyrillisk stort bogstav koppa
҂&#1154;Kyrillisk tusind-tegn
҃ ҄&#1155; &#1156;Kyrillisk kombinerende titlo og palatization
҅ ҆&#1157; &#1158;Kyrillisk kombinerende dasia og psili pneumata
҇&#1159;Kyrillisk kombinerende pokrytie
҈ ҉&#1160; &#1161;Kyrillisk kombinerende hundredetusind- og million-tegn
Ҋ ҋ&#1162; &#1163;Kyrillisk stort og småt bogstav i med hale
Ҍ ҍ&#1164; &#1165;Kyrillisk stort og småt semiblødt tegn
Ҏ ҏ&#1166; &#1167;Kyrillisk stort og småt bogstav er med tick
Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ&#1168; - &#1173;Kyrillisk bogstav ghe opdrejet, gennemstreget og med mellemkrog
Җ җ Ҙ ҙ&#1164; - &#1177;Kyrillisk bogstav zhe og ze med nedsynkning
Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ&#1178; - &#1183;Kyrillisk bogstav ka med nedsynkning og streger
Ҡ ҡ&#1184; &#1185;Kyrillisk stort og småt bogstav bashkir ka
Ң ң&#1186; &#1187;Kyrillisk stort og småt bogstav en med nedsynkning
Ҥ ҥ&#1188; &#1189;Kyrillisk stor og lille ligatur en ghe
Ҧ ҧ&#1190; &#1191;Kyrillisk stort og småt bogstav pe med mellemkrog
Ҩ ҩ&#1192; &#1193;Kyrillisk stort og småt bogstav abkhasian ha
Ҫ ҫ Ҭ ҭ&#1194; - &#1197;Kyrillisk bogstav es og te med nedsynkning
Ү ү Ұ ұ&#1198; - &#1201;Kyrillisk bogstav u og gennemstreget
Ҳ ҳ&#1202; &#1203;Kyrillisk bogstav ha med nedsynkning
Ҵ ҵ&#1204; &#1205;Kyrillisk stor og lille ligatur te tse
Ҷ ҷ Ҹ ҹ&#1206; - &#1209;Kyrillisk bogstav che med nedsynkning og stregning
Һ һ&#1210; &#1211;Kyrillisk stort og småt bogstav shha
Ҽ ҽ Ҿ ҿ&#1212; - &#1215;Kyrillisk bogstav abkasian che og med nedsynkning
Ӏ&#1216;Kyrillisk stort bogstav palochka
Ӂ ӂ&#1217; &#1218;Kyrillisk stort og småt bogstav zhe med breve
Ӄ ӄ&#1219; &#1220;Kyrillisk stort og småt bogstav ka med krog
Ӆ ӆ&#1221; &#1222;Kyrillisk stort og småt bogstav el med hale
Ӈ ӈ Ӊ ӊ&#1223; - &#1226;Kyrillisk bogstav en med krog og hale
Ӌ ӌ&#1227; &#1228;Kyrillisk stort og småt bogstav khakassian
che
Ӎ ӎ&#1229; &#1230;Kyrillisk bogstav em med hale
ӏ&#1231;Kyrillisk lille bogstav palochka
Ӑ ӑ Ӓ ӓ&#1232; - &#1235;Varianter af kyrillisk bogstav a
Ӕ ӕ&#1236; &#1237;Kyrillisk stor og lille ligatur a ie
Ӗ ӗ&#1238; &#1239;Kyrillisk stort og småt bogstav ie
Ә ә Ӛ ӛ&#1240; - &#1243;Kyrillisk stort og småt bogstav schwa og med omlyd
Ӝ ӝ Ӟ ӟ&#1244; - &#1247;Kyrillisk bogstav zhe og ze med omlyd
Ӡ ӡ&#1248; &#1249;Kyrillisk stort og småt bogstav Abkhasian Dze
Ӣ ӣ Ӥ ӥ&#1250; - &#1253;Kyrillisk bogstav i med makron og omlyd
Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ&#1254; - &#1259;Kyrillisk bogstav o med omlyd og bar
Ӭ ӭ&#1260; &#1261;Kyrillisk bogstav e med omlyd
Ӯ ӯ Ӱ ӱ Ӳ ӳ&#1262; - &#1267;Varianter af kyrillisk bogstav u
Ӵ ӵ&#1268; &#1269;Kyrillisk bogstav che med omlyd
Ӷ ӷ&#1270; &#1271;Kyrillisk bogstav ghe med nedsynkning
Ӹ ӹ&#1272; &#1273;Kyrillisk bogstav yeru med omlyd
Ӻ ӻ&#1274; &#1275;Kyrillisk bogstav ghe med krog og gennemstreget
Ӽ ӽ Ӿ ӿ&#1276; - &#1279;Kyrillisk bogstav ha med krog og gennemstreget

Hebraisk og armensk alfabet

SymbolEntity-nr.Beskrivelse
ր&#1408;Armensk lille bogstav reh
ց&#1409;Armensk lille bogstav co
ւ&#1410;Armensk lille bogstav yiwn
փ&#1411;Armensk lille bogstav piwr
ք&#1412;Armensk lille bogstav keh
օ&#1413;Armensk lille bogstav oh
ֆ&#1414;Armensk lille bogstav feh
և&#1415;Armensk lille ligatur ech yiwn
&#1416;Ubenyttet
։&#1417;Armensk punktum
֊&#1418;Armensk bindestreg
&#1419; &#1420;Ubenyttet
֍ ֎&#1421; &#1422;Armensk evighedstegn
֏&#1423;Armensk dram
&#1424;Ubenyttet
֑&#1425;Hebraisk accent etnahta
֒&#1426;Hebraisk accent segol
֓&#1427;Hebraisk accent shalshelet
֔   ֕&#1428; &#1429;Hebraisk accent zaqef qatan og gadol
֖&#1430;Hebraisk accent tipeha
֗&#1431;Hebraisk accent rivia
֘&#1432;Hebraisk accent zarqa
֙&#1433;Hebraisk accent pashta
֚&#1434;Hebraisk accent yetiv
֛&#1435;Hebraisk accent tevir
֜ ֝&#1436; &#1437;Hebraisk accent geresh og geresh muqdam
֞&#1438;Hebraisk accent gershayim
֟&#1439;Hebraisk accent qarney para
֠&#1440;Hebraisk accent telisha gedola
֡&#1441;Hebraisk accent pazer
֢&#1442;Hebraisk accent atnan hafukh
֣&#1443;Hebraisk accent munah
֤&#1444;Hebraisk accent mahapakh
֥   ֦&#1445; &#1446;Hebraisk accent merkha og merkha kefula
֧&#1447;Hebraisk accent darga
֨&#1448;Hebraisk accent qadma
֩&#1449;Hebraisk accent telisha qetana
֪&#1450;Hebraisk accent yerah ben yomo
֫&#1451;Hebraisk accent ole
֬&#1452;Hebraisk accent iluy
֭&#1453;Hebraisk accent dehi
֮&#1454;Hebraisk accent zinor
֯&#1455;Hebraisk masora-cirkelmærke
ְ&#1456;Hebraisk sheva-tegn
ֱ   ֲ   ֳ&#1457; - &#1459;Hebraisk hataf segol-, patah- og qamats-tegn
ִ&#1460;Hebraisk hitiq-tegn
ֵ&#1461;Hebraisk tsere-tegn
ֶ&#1462;Hebraisk segol-tegn
ַ&#1463;Hebraisk patah-tegn
ָ&#1464;Hebraisk qamats-tegn
ֹ   ֺ&#1465; &#1466;Hebraisk holam- og holam haser for vav-tegn
ֻ&#1467;Hebraisk qubuts-tegn
ּ&#1468;Hebraisk dagesh- eller mapiq-tegn
ֽ&#1469;Hebraisk meteg-tegn
־&#1470;Hebraisk maqaf-tegnsætning
ֿ&#1471;Hebraisk rafe-tegn
׀&#1472;Hebraisk paseq-tegnsætning
ׁ&#1473;Hebraisk shin-priktegn
ׂ&#1474;Hebraisk sin-priktegn
׃&#1475;Hebraisk sof pasuq-tegnsætning
ׄ ׅ&#1476; &#1477;Hebraisk øvre og nedre prik
׆&#1478;Hebraisk nun hafukha-tegnsætning
ׇ&#1479;Hebraisk qamats qatan-tegn
&#1480; - &#1487;Ubenyttet
א&#1488;Hebraisk bogstav alef
ב&#1489;Hebraisk bogstav bet
ג&#1490;Hebraisk bogstav gimel
ד&#1491;Hebraisk bogstav dalet
ה&#1492;Hebraisk bogstav he
ו&#1493;Hebraisk bogstav vav
ז&#1494;Hebraisk bogstav zayin
ח&#1495;Hebraisk bogstav het
ט&#1496;Hebraisk bogstav tet
י&#1497;Hebraisk bogstav yod
ך כ&#1498; &#1499;Hebraisk bogstav final kaf og kaf
ל&#1500;Hebraisk bogstav lamed
ם מ&#1501; &#1502;Hebraisk bogstav final mem og mem
ן נ&#1503; &#1504;Hebraisk bogstav final nun og nun
ס&#1505;Hebraisk bogstav samekh
ע&#1506;Hebraisk bogstav ayin
ף פ&#1507; &#1508;Hebraisk bogstav final pe og pe
ץ צ&#1509; &#1510;Hebraisk bogstav final tsadi og tsadi
ק&#1511;Hebraisk bogstav qof
ר&#1512;Hebraisk bogstav resh
ש&#1513;Hebraisk bogstav shin
ת&#1514;Hebraisk bogstav tav
&#1515; - &#1519;Ubenyttet
װ&#1520;Hebraisk ligatur yiddish double vav
ױ&#1521;Hebraisk ligatur yiddish vav yod
ײ&#1522;Hebraisk ligatur yiddish double yod
׳&#1523;Hebraisk geresh-tegnsætning
״&#1524;Hebraisk gershayim-tegnsætning
&#1525; - &#1535;Ubenyttet

Syrisk alfabet og arabisk supplement

SymbolEntity-nr.Beskrivelse
܀   ܁   ܂   ܃   ܄   ܅   ܆   ܇&#1792; - &#1799;
܈   ܉   ܊   ܋   ܌   ܍&#1800; - &#1805;
&#1806;Ubenyttet
܏   ܐ   ܑ   ܒ   ܓ   ܔ   ܕ   ܖ&#1807; - &#1814;
ܗ   ܘ   ܙ   ܚ   ܛ   ܜ   ܝ   ܞ&#1815; - &#1822;
ܟ   ܠ   ܡ   ܢ   ܣ   ܤ   ܥ   ܦ&#1823; - &#1830;
ܧ   ܨ   ܩ   ܪ   ܫ   ܬ   ܭ   ܮ&#1831; - &#1838;
ܯ   ܰ   ܱ   ܲ   ܳ   ܴ   ܵ   ܶ&#1839; - &#1846;
ܷ   ܸ   ܹ   ܺ   ܻ   ܼ   ܽ   ܾ&#1847; - &#1854;
ܿ   ݀   ݁   ݂   ݃   ݄   ݅   ݆&#1855; - &#1862;
݇   ݈   ݉   ݊&#1863; - &#1866;
&#1867; &#1868;Ubenyttet
ݍ   ݎ   ݏ&#1869; - &#1871;
ݐ   ݑ   ݒ   ݓ   ݔ   ݕ   ݖ   ݗ&#1872; - &#1879;
ݘ   ݙ   ݚ   ݛ   ݜ   ݝ   ݞ   ݟ&#1880; - &#1887;
ݠ   ݡ   ݢ   ݣ   ݤ   ݥ   ݦ   ݧ&#1888; - &#1895;
ݨ   ݩ   ݪ   ݫ   ݬ   ݭ   ݮ   ݯ&#1896; - &#1903;
ݰ   ݱ   ݲ   ݳ   ݴ   ݵ   ݶ   ݷ&#1904; - &#1911;
ݸ   ݹ   ݺ   ݻ   ݼ   ݽ   ݾ   ݿ&#1912; - &#1919;

Matematiske symboler

SymbolEntity-navnEntity-nr.Beskrivelse
&forall;&#8704;For alle-tegn
&#8705;
&part;&#8706;Partielt afledt
&exist;&#8707;Eksisterer-tegn
&empty;&#8709;Tom mængde-tegn
&nabla;&#8710; &#8711;Forskels-tegn og omvendt (nabla)
&isin; &notin; &ni;&#8712; - &#8717;Varianter af tilhører-tegnet
&#8718;Slut på bevis-markering
&prod;&#8719; &#8720;Produkt og omvendt
&sum;&#8721;Sum
&minus;&#8722;Minus
&#8723; &#8724;plus/minus- og plus/gange-tegn
&#8725; &#8726;Skråstreger
&lowast;&#8727;Fork: low asterisk. Sænket stjerne
&#8728;Ring
&#8729;Gange-prik
&radic;&#8730; - &#8732;Rod-tegn
&prop;&#8733;Proportional med
&infin;&#8734;Fork: infinity. Uendelig
&ang;&#8735; - &#8738;Fork: angle. Vinkel-symboler
&#8739; - &#8742;Lodrette streger og parallelitets-symbol
&and;&#8743;Og
&or;&#8744;Eller
&cap; &cup;&#8745; &#8746;Fællesmængde Foreningsmængde
&int;&#8747; - &#8755;Varianter af integral-symbol
&there4;&#8756; - &#8763;Derfor og andre prik-symboler
&sim;&#8764; - &#8769;Fork: similar to. Svarer til-symbol og varianter
&cong;&#8770; - &#8775;Fork: congurent to. Svarer til og varianter
        &asymp;&#8776; - &#8780;Næsten lig med og varianter
&#8781; - &#8799;Varianter af lig med-tegnet
&ne;&#8800;Fork: not equal. Ikke lig med-tegn
    &equiv;&#8801; - &#8803;Fork: equivalent. Tilsvarende-tegn og varianter
&le; &ge;&#8804; - &#8809;Fork: less than or equal og greater than or equal. Større end eller lig med- og mindre end eller lig med-tegn og varianter
&#8810; &#8811;Meget større eller mindre end
&#8812;
&#8813;
      &#8814; - &#8817;Mindre og større end-symboler med pånær-markør
&#8818; - &#8821;Cirka mindre og større end
&#8822; - &#8825;Varianter af forskellig fra-symbolet
&#8826; - &#8833;Varianter af mindre og større end
&sub; &sup;&#8834; &#8835;Fork: subset of og superset of. Delmængde og overmængde
&nsub;&#8836; &#8837;Fork: not subset of. Ikke delmængde eller overmængde
&sube; &supe;&#8838; - &#8843;Fork: subset of or equal og superset of or equal. Delmængde/overmængde eller samme mængde og varianter
&#8844; - &#8846;Operator-modificeret fællesmængde
&#8847; - &#8852;Firkantede mængde-symboler
&oplus; &otimes;&#8853; - &#8861;Omringede operatorer
&#8862; - &#8865;Operatorer indkapslet i forkanter
&perp;&#8866; - &#8869;Fork: perpendicular. Varianter af vinkelret-tegnet
da_DKDansk